CHAMPIRO SX2

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ยางคุณภาพหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของคุณ โดยมีจุดเด่นในด้านความสบาย ความทนทาน การควบคุม และมีระยะไมล์สูง

CHAMPIRO SX2

บล็อกยางแบบคู่

 • การควบคุม
  การควบคุม
 • กีฬา
  กีฬา
 • สมรรถนะสูงเป็นพิเศษ
  สมรรถนะสูงเป็นพิเศษ
 • ตามทิศทาง
  ตามทิศทาง
 • ฤดูร้อน
  ฤดูร้อน
Download PDF
15-18
40-55mm
195-245
V-W
200 A A
Features Benefits
บล็อกยางแบบคู่
ร่องดอกละเอียดตรงกึ่งกลาง
ดอกยางตรงกึ่งกลาง
ดอกไหล่ยางยาวต่อเนื่อง
บล็อกไหล่ยางขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง
ออกแบบมุมขอบของบล็อกยางให้ลาดเอียง
การออกแบบร่องหลักแบบไล่ระดับ
GT RADIAL - CHAMPIRO SX2 offers 12 different tire sizes
Tire Size LI SI ETRTO Standard RIM Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Tread Depth (mm) Max Load(kg)
195/55 R15 85 V 6.0 5.5 ~ 7.0 195 595 6.4 515
195/50 R15 82 V 6 5.5 ~ 7.0 195 574 6.4 475
195/50 ZR15 82 W 6 5.5 ~ 7.0 195 574 6.4 475
205/50 R16 87 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 612 6.4 545
225/50 R16 92 V 7.0 6.0 ~ 8.0 225 632 6.4 630
215/45 ZR17 87 W 7 7.0 ~ 8.0 215 626 6.4 545
225/45 ZR17 91 W 7.5 7.0 ~ 8.5 225 634 6.4 615
235/45 ZR17 94 W 8 7.5 ~ 9.0 235 644 6.4 670
215/40 ZR17 83 W 7.5 7.0 ~ 8.5 215 604 6.4 487
235/40 ZR17 90 W 8.5 8.0 ~ 9.5 235 620 6.4 600
245/40 ZR17 91 W 8.5 8.0 ~ 9.5 245 628 6.4 615
245/40 ZR18 93 W 8.5 8.0 ~ 9.5 245 653 6.4 650
บล็อกยางแบบคู่
 • การควบคุม
  การควบคุม
 • handling
  handling
 • sport
  sport
 • กีฬา
  กีฬา
 • สมรรถนะสูงเป็นพิเศษ
  สมรรถนะสูงเป็นพิเศษ
 • ตามทิศทาง
  ตามทิศทาง
 • ฤดูร้อน
  ฤดูร้อน
Features
บล็อกยางแบบคู่
ร่องดอกละเอียดตรงกึ่งกลาง
ดอกยางตรงกึ่งกลาง
ดอกไหล่ยางยาวต่อเนื่อง
บล็อกไหล่ยางขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง
ออกแบบมุมขอบของบล็อกยางให้ลาดเอียง
การออกแบบร่องหลักแบบไล่ระดับ
Benefits
Zoom
GT RADIAL - CHAMPIRO SX2 offers 12 different tire sizes

Download PDF
Tire Size LI SI
195/55 R15 85 V
195/50 R15 82 V
195/50 ZR15 82 W
205/50 R16 87 V
225/50 R16 92 V
215/45 ZR17 87 W
225/45 ZR17 91 W
235/45 ZR17 94 W
215/40 ZR17 83 W
235/40 ZR17 90 W
245/40 ZR17 91 W
245/40 ZR18 93 W